SUSHI FRITTO 4PZ

170.hoso fritto salmone cotto,Philadelphia e salsa teriyaki e fragola/kiwi11.5€
171.hoso spicysalmone cotto ,tartar di salmone,salsa piccante ,teriyaki e pasta kataifi 11.5€
172.futomakisalmone,Philadelphia,surimi,avocado,tobiko,salsa teriyaki10.5€
173.uramaki phila salmone cotto Philadelphia,salsa teriyaki10.5€