SECONDI

</p>
<div class="title_menu">211.gamberi sale e pepe</div>
</p>
<p></p>
<p><strong>6,00€</strong></p>
<p>

211.gamberi sale e pepe
6.00€

</p>
<div class="title_menu">212.gamberi thai </div>
<p>descrizione</p>
<p></p>
<p><strong>6,00€</strong></p>
<p>

212.gamberi thai
6.00€

</p>
<div class="title_menu">213.manzo thai</div>
</p>
<p></p>
<p><strong>6,00€</strong></p>
<p>

213.manzo thai
6.00€

</p>
<div class="title_menu">215.pollo al limone</div>
</p>
<p></p>
<p><strong>6,00€</strong></p>
<p>
215.pollo al limone
6.00€
</p>
<div class="title_menu">216.manzo funghi e bambù</div>
</p>
<p></p>
<p><strong>6,00€</strong></p>
<p>

216.manzo funghi e bambù
6.00€

</p>
<div class="title_menu">217.pollo funghi e bambù</div>
</p>
<p></p>
<p><strong>6,00€</strong></p>
<p>

217.pollo funghi e bambù
6.00€

</p>
<div class="title_menu">218.gamberi funghi e bambù</div>
</p>
<p></p>
<p><strong>6,00€</strong></p>
<p>

218.gamberi funghi e bambù
6.00€

</p>
<div class="title_menu">221.gamberi in agrodolce</div>
</p>
<p></p>
<p><strong>6,00€</strong></p>
<p>
221.gamberi in agrodolce
6.00€
</p>
<div class="title_menu">222.pollo in agrodolce</div>
</p>
<p></p>
<p><strong>6,00€</strong></p>
<p>

222.pollo in agrodolce
6.00€

</p>
<div class="title_menu">223.manzo con patate</div>
</p>
<p></p>
<p><strong>6,00€</strong></p>
<p>

223.manzo con patate
6.00€

</p>
<div class="title_menu">224.pollo mandorle </div>
</p>
<p></p>
<p><strong>6,00€</strong></p>
<p>

224.pollo mandorle
6.00€

</p>
<div class="title_menu">226.verdure saltate </div>
</p>
<p></p>
<p><strong>5,00€</strong></p>
<p>
226.verdure saltate
5.00€
</p>
<div class="title_menu">227.gamberi al limone</div>
</p>
<p></p>
<p><strong>6,00€</strong></p>
<p>

227.gamberi al limone
6.00€

</p>
<div class="title_menu">230.manzo teriyaki</div>
</p>
<p></p>
<p><strong>6,00€</strong></p>
<p>

230.manzo teriyaki
6.00€

</p>
<div class="title_menu">224.pollo mandorle </div>
</p>
<p></p>
<p><strong>6,00€</strong></p>
<p>

224.pollo mandorle
6.00€

</p>
<div class="title_menu">231.manzo pepe nero	 </div>
</p>
<p></p>
<p><strong>6,00€</strong></p>
<p>
231.manzo pepe nero
6.00€
</p>
<div class="title_menu">232.calamari sale e pepe</div>
</p>
<p></p>
<p><strong>6,00€</strong></p>
<p>

232.calamari sale e pepe
6.00€